iqos-store-bien-hoa-1

Tin tức mới

Tìm hiểu nhanh về thuốc lá điện tử IQOS - nền tảng số 1 của PMI

Tìm hiểu nhanh về thuốc lá điện tử IQOS - nền tảng số 1 của PMI

Cả hai sản phẩm này đều gồm một hệ thống điện tử giúp làm nóng thuốc lá trong khoảng nhiệt độ được kiểm ...
Cơ chế hoạt động của IQOS

Cơ chế hoạt động của IQOS

PMI đã chứng minh về mặt khoa học rằng trong quá trình Platform 1 hoạt động, phản ứng đốt cháy không diễn ra, và hơi ...
Hút thuốc lá điện tử IQOS: vì một thế giới không khói thuốc

Hút thuốc lá điện tử IQOS: vì một thế giới không khói thuốc

Khoa học và công nghệ có thể và phải đóng một vai trò trong việc đưa ra các giải pháp cho vấn đề này. Nguồn gốc ...

Top